نوک مرکز محور سر تورچ، الکترود و حلقه عایق آن بطور  مناسبی هم تراز هستند، بنابراین برشی پر قدرت و صحیح را با بالاترین سرعت ممکن فراهم می سازد.
● کابل های مخصوصی با عایق الکتریکی بسیار عالی، مقاومت در برابر سایش و انعطاف پذیر نصب شده اند. این محصول جهت ارتقاء سطح ایمنی و راندمان کار، فرکانس بالایی که ساطع می شود را قطع می کند.
● دسته این محصول با دکمه عایقی که در درون دسته آن تعبیه شده است، کنترل می گردد که 100 درصد امواج فرکانس بالا را قطع میکند.
نوک مرکز محور سر تورچ، الکترود و حلقه عایق آن به طور بسیار مناسبی هم تراز هستند، بنابراین برشی پر قدرت و صحیح را با بالاترین سرعت ممکن فراهم می سازد.

مشخصات
برندهرمس پیشروآسیا

محصولات مرتبط