ویژگی های دستگاه:
 توان تولید تا ۳ مگاوات
 قابلیت تولید باکس ضد انفجار متناسب با ابعاد و توان هیتر
 قابلیت تعریف است پهای متفاوت کاری
استفاده از لوله های بدون درز در تولید المنت ها
 قابلیت طراحی و تولید رکتیفایر متناسب با توان هیتر برای
ایجاد مسیر حلقه بسته کنترل دما
 گواهی تست ضد انفجار از آزمایشگاه EPIL

مشخصات
برندبرنا الکتریک

محصولات مرتبط