ویژگی های دستگاه
 ولتاژ کاری تا 72.۵ کیلوولت
 جریان نامی تا ۴000 آمپر
 گواهی تایپ تست  (Temperature Rise)  از آزمایشگاه CESI ایتالیا
گواهی تایپ تست (Temperature Rise) از دانشگاه شهید عباسپور
 گواهی تایپ تست (Temperature Rise) از دانشگاه علم و صنعت
 گواهی تایپ تست IP55 از EPIL
 گواهی تایپ تست IEEE32 از EPIL
صادرات به کشورهای منطقه

مشخصات
برندبرنا الکتریک

محصولات مرتبط