از ویژگی های این اسپری واکس تمیز کننده بئنه خودرو می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تهیه شده از فرمولاسیون ویژه ی واکس پایه آبی و غیر مخرب
نظافت بدون نیاز به آب
تمیز کننده و براق کننده
کاهش چسبندگی آلودگی ها
افزایش خاصیت آبگریزی
ضدآفتاب

مشخصات
برندتام کلین

محصولات مرتبط