از مشخصات این پیراهن:
یقه گرد
پیراهن آزاد
کمرکش دار
دامن کلوش
قدکوتاه
آستین کیمونو
مچ کش دار

مشخصات
برندبرنس مد
جنس پارچهکریشه

محصولات مرتبط