آینه گرد بکلایت یکی از نمونه محصولات شرکت نقشینه گلس می باشد ودرسه طرح باحاشیه هوشمند لمسی ، باحاشیه و بدون حاشیه تولید می شود.

مشخصات
برندنقشینه گلس
قطر۵۰ تا ۱۲۰
طرحباحاشیه هوشمند لمسی،باحاشیه،بدون حاشیه

محصولات مرتبط