این محصول به عنوان وسیله ای خانگی و پیک نیکی که به راحتی قابل حمل و نقل می باشد در مسافرتها استفاده می شود و در دونوع روپیچ کوچک و روپیچ بزرگ در رنگ ها و طرح های متنوع تولید می شود.


نام محصول 1kg cylinder 2kg cylinder 3kg cylinder 5kg cylinder
وزن(kg) 1.5 3.4 3.6 4.9
حجم(lit) 1.5 4.5 5.5 9.4
قطر(cm) 12.5 21.8 21.8 21.8
ارتفاع(cm) 20.5 25.5 28 40
نوع ورق Sg255/jis Sg255/jis Sg255/jis Sg255/jis

مشخصات
برندارسال مخزن
نوع شیرروپیچ دنده ریز(بوتانی)و دنده درشت(پرسی)

محصولات مرتبط