دستگاه پرس هیدرولیک معمولا در همه حوزه های صنعتی استفاده می شود و کاربرد این دستگاه پرس بیشتر به اندازه و فشار تولیدی آنها بستگی دارد. این شرکت دستگاه پرس هیدرولیک را با مقدار تنی که مشتری سفارش می دهد تولید می کند.

مشخصات
برندکولیس(دکتر احمدیان)

محصولات مرتبط