این محصول جهت جلوگیری از تبخیر آب بتن و بهینه نمودن هیدراسیون سیمان تولید شده است و با غلظت پایین به عنوان پوشش بر روی سطح بتن اجرا می شود و در مدت زمان کوتاهی خشک شده و تشکیل لایه ای غیر قابل نفوذ می دهد.
این فرایند آب موجود در بتن محبوس و رطوبت داخلی بتن و لوله های مویین در حد بالا و مطلوب حفظ می گردد.این امر نیاز به کورینگ به روش مرطوب کردن را حذف کرده و عمل هیدراسیون بخوبی انجام خواهد شد.

مشخصات
برندبتن پلیمر برنا
بسته بندیگالن ۲۵ کیلوگرمی

محصولات مرتبط