کد محصول اندازه(میلیمتر) تعداد در کارتن مورد مصرف
16071126 63 500 زیر و روی کار BD
16071128 90 500 زیر و روی کار BD
16071129 110 500 زیر و روی کار BD
16071130 125 500 زیر و روی کار BD
16071132 160 200 زیر و روی کار BD
16071134 200 100 زیر و روی کار BD

مشخصات
برندتک ستاره گلپایگان

محصولات مرتبط