کد محصول اندازه(میلیمتر) ضخامت(میلیمتر) تعداد در کارتن مورد مصرف
13385126 63 3 120 زیر و روی کار BD
13385128 90 3 300 زیر و روی کار BD
13385129 110 3.2 200 زیر و روی کار BD
13385130 125 3.2 150 زیر و روی کار BD
13385132 160 4 60 زیر و روی کار BD
13385134 200 4.9 40 زیر و روی کار BD

مشخصات
برندتک ستاره گلپایگان

محصولات مرتبط