کد محصول اندازه(میلیمتر) ضخامت(میلیمتر) تعداد در کارتن مورد مصرف
13435121 20 1.5 100 زیر و روی کار BD
13435122 25 1.5 80 زیر و روی کار BD
13435123 32 1.5 30 زیر و روی کار BD

مشخصات
برندتک ستاره گلپایگان

محصولات مرتبط