از جمله موار مصرف طناب کنف بنگالی مخصوص، استفاده در تزیین ماشین عروس و سایر تزیینات و همچنین استفاده به عنوان دسته جعبه مهمات می باشد.

مشخصات
برندپرشین طناب رضازاده

محصولات مرتبط