IHPTS برای متخصصانی که نیاز به موارد ذیل دارند، به
روز رسانی شده است. این موارد عبارتند از:
- قدرت برش بیشتر بهینه سازی شده
- مواد مصرفی با عمر طولانی
- مدلهای گوناگون

مشخصات
برندهرمس پیشروآسیا

محصولات مرتبط