ساخت کره،کیفیت عالی،بسیار با دوام و محصول شرکت ایلهانگ کره جنوبی

B(40mm)     E(45mm) wriesize 
ICT 308B ICT 308E Ø0.8
ICT 309B ICT 309E Ø09
ICT 310B ICT 310E Ø1.0
ICT 312B ICT 312E Ø1.2
ICT 314B ICT 314E Ø1.4
ICT 316B ICT 316E Ø1.6

مشخصات
برندهرمس پیشروآسیا

محصولات مرتبط