از ویژگی ها و محاسن استفاده مصرف کنندگان از محصولات چوبی: عایق حرارتی و برودتی مقاومت مکانیکی نسبتا خوب و خاصیت ارتجاعی واقع در ضربه قابلیت پرداخت سطحی،رنگ پذیری،کنده کاری و برش امکان تصحیح خواص(مواد ضد حریق، ضد رطوبت و ضدقارچ) ارزانی در دسترس بودن و سهولت ساخت تجدید پذیری مجدد درخت بعد از برش عدم آلودگی محیط و یا برگشت مجدد به محیط(طبیعت خاصیت آکوسیت)

مشخصات
برندآذرچوب

محصولات مرتبط