فیتیله(هوشمند)، کاشی یا همان نوار کاشی که به عنوان قطعات تزئینی کاربرد دارد. و در حاشیه کاشی کاری ها بیشتر برای تغییر دکوراسیون مورد استفاده قرار میگیرد

مشخصات
برندپایتخت سرام

محصولات مرتبط