نبات طرح ارمغان پیرادل تهیه شده از مرغوبترین زعفران قطب تولید زعفران دنیا یعنی مشهد تهیه شده است. مواد اولیه بکار رفته در محصولات از گیاهان دارویی و طبیعی می باشد و هیچ گونه افزودنی های غیر مجاز و شیمیای در آن استفاده نشده .
مشخصات
برندپیرادل

محصولات مرتبط