محصولات هل دوستدار محیط زیست،نماد قدرت و استحکام،با کاربرد وسیع و استفاده از مواد اولیه گیاهی در برخی از محصولات توانسته نماد قدرت صنعتی وشیمیایی در ایران شود.حاوی 8 نوع محصول از محصولات چسب هل .جهت سهولت دسترسی به داخل پک، چسب روی پک را باز کنید
مشخصات
برندهل

محصولات مرتبط