مربای آلبالو استفاده از تازه ترین محصولات ارگانیک، دارای رنگ های طبیعی و مطلوب ، بدون استفاده از نگهدارنده های مواد شیمیایی و افزودنی های غیر مجاز .سرشار از آنتوسیانین ها دارای شیرینی دلنشین و غلظت مطلوب تهیه شده از میوه کامل آلبالو در بسته بندی های شیشه و میوه خرد شده در بسته بندی های تکنفره بدون نگهدارنده، رنگ های مصنوعی و افزودنی های غیر مجاز.

مشخصات
برندتکناز

محصولات مرتبط