زیر مجموعه محصولات برقی

شامل ارت- مجهز به ترموستات هیدرولیک

مشخصات
برندبرادران سیفی
رنگنیکل کروم
ظرفیت۱۰ لیتر
نوع سوختبرقی
اندازهبزرگ

محصولات مرتبط