با بدنه یکپارچه

زیر مجموعه محصولات روگازی


مشخصات
برندبرادران سیفی
رنگنیکل کروم
ظرفیت۷ لیتر
نوع سوختروگازی
اندازهکوچک
مدلشکمی کوچک

محصولات مرتبط