100 درصد قیر خالص
تولید شده طبیعی قیر مخلوط و قیر 6070
تولید شده در مشهد

مشخصات
برندصنعت بام شرق
وزن۴۱+ kg
ضخامت۴+ ml

محصولات مرتبط