ویژگی ها:
بایودیزل از مواد اولیه‌ی تجدیدپذیر مانند روغنهای گیاهی خوارکی، غیرخوراکی، روغن پسماند حاصل از رستوران ها و چربی حیوانی حاصل از دام و طیور تهیه می شود و دارای مزیت احتراق کامل تر، نقطه اشتعال بالاتر (کاهش خطرات حمل و نقل) نسبت به گازوئیل است و همچنین دارای خاصیت روان کنندگی بوده که موجب کاهش فرسایش قطعات و ... می شود.

کاربردها:
بایودیزل درست مانند گازوئیل نفتی عمل می کند که قابل استفاده در هر دستگاه دیزلی با سوخت گازوئیل (دیزل ژنراتور، کمپرسور، ماشین های حمل بار دیزلی و...) نیز می باشد.

مشخصات
برندآریا شیمی رایکا

محصولات مرتبط