چوب بکار برده شده در این محصول، روسی میباشد.

مشخصات
برنددارکوب
طول۳۶ سانتی متر
نوع چوبروسی

محصولات مرتبط