لیوان و ماگ چوبی با ظرفیت 170 cc

مشخصات
برنددارکوب
ظرفیت۱۷۰ cc
ارتفاع۱۰ cm

محصولات مرتبط