این صفحه دارای دو کشو بوده و جنس چوب آن، چوب ون و گردو است.

مشخصات
برنددارکوب
جنس چوب ون و گردو

محصولات مرتبط