بشکه چوبی با کاربرد جدید

مشخصات
برنددارکوب
ظرفیت۵۰ لیتر
کاربردمخصوص ساخت سرکه بالزامیک
نوع چوببلوط سفید آمریکا

محصولات مرتبط