پنیر صبحانه سفید UF

تهیه شده از شیر تازه گاو

بدون افزودنی غیر مجاز


مشخصات
برندوینتر
بسته بندی۱۰ کیلوگرمی

محصولات مرتبط