فیدر شاتوتی یا رفت و برگشتی برای سنگ های دارای رطوبت کم طراحی شده و استفاده می شود، در این سیستم سنگ ها برای تغذیه سنگ شکن با قدرت به جلو حرکت می کنند و این فرآیند را به صورت تایمری (اینورتری) نیز می توان کنترل کرد.

مشخصات
برندبیستون راه

محصولات مرتبط