برای ایجاد تغییرات در کارخانه آسفالت چهاربین به پنج بین می بایست :
  1. یک بین به سیلوی سرد مصالح به همراه نوار زیر و نوار حمل کننده مصالح اضافه شود .
  2. سرند چهارطبقه به پنج طبقه تغییر یابد . لذا با توجه به شکل ظاهری متفاوت کارخانجات قدیمی امکان تغییرات و اضافه کردن یک طبقه در همه کارخانجات وجود ندارد و می بایست در بعضی از کارخانه ها سرند کارخانه تعویض گردد .
  3. طبقه دانه بندی را اگر بخواهیم از چهارطبقه به پنج طبقه تغییر دهیم امکان ایجاد تغییرات وجود دارد اما چون از عرض طبقه کسر و یک طبقه دیگر اضافه شده در صورتی که بخواهیم اپراتور آسفالت استاندارد تولید نماید زمان بیشتری را نیاز خواهد داشت تا مصالح گرم در طبقه دانه بندی جمع آوری گردد که این مشکل با صرف هزینه بیشتر قابل حل خواهد بود .
  4. تغییرات مورد نیاز در تابلو برق و PLC کارخانه می بایست صورت گیرد اما با توجه به قدیمی بودن تابلو برقها احتمالاً بعضی تابلوها بابت نبود فضای اضافه کردن کلیدهای مورد نیاز و نرم افزار و PLC به مشکل خواهند خورد .

مشخصات
برندبیستون راه

محصولات مرتبط