• کمپرسور اسکرو مدل HSS 37 /B مونتاژ COMPRESOR

• ظرفیت هوادهی : F.A.D) 5 m3/min ) فشار کاری: BAR 8 )

• توان الکترو موتور: 37 KW و (VOLT/TEE/ELECTROGEN)

• مخزن ذخیره هوا

• ظرفیت: 3000Liter فشار کاری: 10 Bar

• سیستم تخلیه اتوماتیک تایمر دار،گیج فشار،سوپاپ اطمینان،منهول،قلاب

• مخازن هیدرو تست میشوند.

• داخل مخزن دارایپوشش رنگ اپوکسی با لایه محافظ رطوبت می باشد.

• روش جوشکاری مخازن اتوکاتیک زیر پودری می باشد.

مشخصات
برندبیستون راه

محصولات مرتبط