تضمین سفارشات

چنانچه خریداران و مشتریان محصولات ایران در سراسر بازارهای بین المللی، درخواست خود را از طریق سامانه آیتان مارکت مطرح نمایند. در این حالت تیم بازاریابی آیتان مارکت طبق درخواست مشتریان با تامین کنندگان وارد مذاکره شده و سفارش مشتریان را از نظر قیمت، کیفیت، نوع و نحوه بسته بندی و ...، را تهیه و ارسال نماید. در این روش خرید، دریافت و پرداخت پول، حمل و نقل سفارش (دریایی، هوایی، جاده ای) هماهنگی با تأمین کننده ها و ضمانت سلامت معامله بر عهده آیتان مارکت خواهد بود.